005

005

”Jesus” v/Sanbakken   http://www.sandbakken.org/ - for mer om Jesusbildet