Politiattest for alle ledere

Politiattest for alle ledere

Nå er endelig politiattest for alle ledere i gruppa på plass. Grunnet et vedtak av Speidernes fellesorganisasjon skal alle frivillige som jobber med mindreårige eller mennesker med utvklingshemminger ha politiattest.

I vedtaket fra Speidernes fellesorganisasjon heter det at "KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund innfører krav om politiattest for alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming med virkning fra 1. januar 2010."
Vi er nå fornøyde med å kunne si at dette nå altså endelig er på plass også i 1. Lørenskog 3 speidergruppe!
For å vite mer om dette kan du lese litt her.